BERKAT TUHAN DALAM IBADAH

Aritkel55 Views
Piter Pitoby

“Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.”

Suara Harapan – Setiap orang yang mengaku beriman pasti ada waktu-waktu dimana mereka beribadah menurut keyakinan masing-masing.

Bagi kita yang memegang Firman Tuhan yang menjadi Dasar Iman kepercayaan umat Kriatiani, Tuhan berfirman.

Firman Tuhan berkat:
“Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?”

“Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.”

“Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.” (Mzm 24:3-5)

Perhatikan!
Kalau ada orang bertanya, siapakah orang yang akan menerima berkat dari TUHAN dalam Ibadah ? Jawabnya adalah:

  1. Orang yang bersih tangannya
  2. Orang yang murni hatinya
  3. Orang yang tidak suka tipu-tipu
  4. Orang yang tidak bersumpah palsu

Bagaimana dengan kita?

Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan diatas sebab sejatinya kita semua ingin diberkati TUHAN dalam setiap ibadah kita.

Saya berdoa, kiranya berkat TUHAN turun berlimpah buat kita semua karena kita sudah bersiap diri dengan memperhatikan nasihat-nasihat Firman Tuhan di atas.

Radiosuaraharapan.com
]]>