Terang Matahari

KJ 322

Terang matahari telah menyinari segala neg’ri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.

Gembira sekali kulihat kembali terang merekah, dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah.

Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap. Anug’rahNya jua hariku semua, terang dan gelap.

Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaanNya. Dengan rendah hati hendak kuhormati Yang Mahaesa.

Sehari-harian besar pemberian kemurahanMu. Ya Tuhan, kiranya kuingat s’lamanya kewajibanku. ]]>